PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE

Prijava na Logistični kongres mora biti pisna, in sicer prek spletnega obrazca na spletni strani
kongresa ali po e-pošti melita.remskar@proevent.si, najkasneje en delovni dan pred začetkom
kongresa.

Morebitne odjave sprejemamo samo pisno na e-naslov: melita.remskar@proevent.si.

Roki za odjave:
– brezplačno se lahko odjavite do vključno 1. 2. 2020,
– če se odjavite do vključno 1. 3. 2020, vam bomo zaračunali 40 % kotizacije,
– če se odjavite po 1. 3. 2020, vam zaračunamo 100 % kotizacije,
– v primeru, da se kongresa ne udeležite in ne pošljete odjave, se vam kotizacija
zaračuna v celoti.

Prenos kotizacije na drugo osebo in sprememba imena je mogoča do 23. 3. 2020. Spremembo
je treba sporočiti pisno na e-naslov: melita.remskar@proevent.si.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Višina kotizacije, morebitni popusti in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani
kongresa https://eurolog.proeventplus.si /www.logisticscongress.eu.

Na podlagi prijave vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z navedenim zneskom
in rokom plačila.

ORGANIZACIJA, PROGRAM IN GRADIVO

Organizatorja Logističnega kongresa / Eurolog 2020 sta Slovensko logistično združenje (v
nadaljevanju SLZ) in Evropsko logistično združenje (ELA). Tehnična organizacija in izvedba
kongresa je na strani podjetja Proevent, d. o. o.

Program kongresa bo potekal po programu, ki bo vnaprej objavljen na spletnem mestu
kongresa, na mobilni aplikaciji in/ali posredovan prek drugih komunikacijskih kanalov.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu, ki jih pravočasno objavi na
spletnem mestu. V primeru nezadostnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali zaradi
višje sile, si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka. O odpovedi dogodka se vse
prijavljene obvesti po elektronski pošti, plačana kotizacija pa se povrne v celoti na račun
plačnika.

Predavanja bodo potekala v slovenskem ali angleškem jeziku. Angleška predavanja bodo v
programu posebej označena. Simultano prevajanje v slovenski/angleški jezik bo zagotovljeno.
Prezentacije, ki jih predavatelji uporabljajo za predstavitev vsebin so njihova avtorska dela.
Na spletni strani dogodka jih organizator za udeležence objavi samo z izrecnim dovoljenjem
avtorja. Prezentacije so objavljene v obliki in jeziku, ki jih pripravi avtor.

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE

Organizator si pridržuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradivo je
last organizatorja in ga uporablja za promocijske namene, objave v
medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Tehnični organizator, podjetje Proevent, d.o.o., zbira osebne podatke, navedene v prijavnici,
po naročilu organizatorja in izključno za potrebe organizacije in izvedbe Logističnega
kongresa ter izvedbo pogodbenih obveznosti (izstavitev računa za kotizacijo).

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za
morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi
lahko prišlo na dogodku.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Pridržujemo si pravico do spreminjanja splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega
opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.
Ljubljana, 10. 9. 2019
Proevent d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana

EARLY BIRD TICKET Learn new things and connect people

$ 399

LISTEN TO THE Event Speakers

1

DR. TOMAS WIEMER

Predsednik BVL Nemčija

+
Our Visionary Speakers
International Sponsors
+
Workshops We offer
+
Event Participants

WHO HEALPS US Our Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

REACH US Get Direction to the Event Hall

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?