Kongres povezuje vse deležnike na področju logistike. Udeleženci prihajajo iz logističnih, prevozniških, proizvodnih podjetij, ponudnikov informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstva in državnih organov. Široka zastopanost vseh deležnikov, daje kongresu poseben naboj in priložnost za še več povezovanja, mreženja in spoznavanja dobrih praks, ne samo z našega področja, ampak tudi področja, ki ga pokrivajo naše stranke, kar nam omogoča, da stranke spoznamo še boljše ter tako dodatno izboljšamo naše storitve.

8. mednarodni kongres »EUROLOG / Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2021« organiziramo v sodelovanju z Evropskim Logističnim Združenjem (ELA), katerega član je tudi SLZ. ELA združuje 27 logističnih združenj, ki prihajajo neposredno iz Evropske Unije in nekaterih držav izven EU. Sodelovanje z ELO, daje kongresu še večjo mednarodno dimenzijo in hkrati gotovost, da bo velika mednarodna udeležba in s tem večje možnosti za mreženje na mednarodni ravni

O ORGANIZATORJIH

Logistični kongres – EUROLOG ‘21 organizirata Slovensko logistično združenje (SLZ) in Evropsko logistično združenje (ELA).

Slovensko logistično združenje (SLZ) je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje članov in simpatizerjev s področja transporta, prometa in poslovne logistike. Povezujemo managerje, strokovnjake, podjetnike in druge, ki delujejo na področju logistike ali pa jih to področje zanima in želijo s svojim delovanjem v Združenju prispevati k vsestranskemu razvoju slovenske logistike, povečati njeno prepoznavnosti ter okrepiti mednarodno veljavo. Poleg osrednjega dogodka, Logističnega kongresa, za svoje člane organiziramo še druge dogodke, delavnice, oglede strokovnih sejmov in dobrih praks. Več na www.slz.si.

Evropsko logistično združenje (ELA) združuje 30 nacionalnih logističnih združenj, ki pokrivajo skoraj vse države srednje in zahodne Evrope. Cilje ELA je zagotoviti mednarodno platformo za mreženje, spodbujanje in razvoj logistike in oskrbovalnih verig. V okviru svojih dejavnosti organizirajo tudi letni dogodek EUROLOG, katerega namen je spodbujati dialog med članicami ELA, prikazati trende, strategije in najboljše prakse v evropskem logističnem sektorju s strani priznanih evropskih podjetij. Več na www.elalog.eu.

ZAKAJ SE UDELEŽITI?

Vrhunski predavatelji

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili priznani domači in tuji strokovnjaki.

Aktualne teme

Ponovno se bomo posvečali aktualnim temam, trendom in dobrim praksam, ki bodo krojile prihodnost oskrbovalnih verig v Evropi in svetu.

Odlična družba

Vzpostavite nove poslovne kontakte, izkoristite prednosti mreženja in ustvarite nove poslovne priložnosti. Poiščite zanesljive partnerje, ki vam bodo omogočili hitrejši razvoj poslovanja.

Kotizacija

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, dostop do e-gradiva, okrepčila med odmori, kosilo 1. dan, večerno druženje ter kosilo 2. dan.